การล่องแพด้วยท่อนซุงแบบดั้งเดิม

Rafting on Kiryama River

ภูมิปัญญาชองชาวบ้านของหมู่บ้านคิตะยะมะ ที่จังหวัดวะคะยะมะคือการล่องแพด้วยท่อนซุงแบบดั้งเดิมในญี่ปุ่น

เมื่อ 600 กว่าปี มีการขนส่งท่อนไม้ซึ่งนำท่อนไม้ที่ตัดแล้วมาทำเป็นแพเพื่อนำลงมายังปากแม่น้ำซึ่งเป็นที่มาของความเป็นมาของการล่องแพด้วยท่อนซุง ปัจจุบันยังมีกิจกรรมนี้อยู่

Rafting on Kiryama River

การล่องแพในแม่น้ำคิตะยะมะนั้นตื่นเต้นเร้าใจมาก  สมาชิกในแพต้องทำงานร่วมกันในการแจวแพไปตามกระแสน้ำเชี่ยวของแม่น้ำ ผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ไม่ต้องเป็นกังวลไป มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยเพราะมีไกด์ผู้เชี่ยวชาญไปด้วย มีอุปกรณ์ที่จำเป็นให้เช่าด้วย ผู้ที่มีความสนใจในกิจกรรมนี้ เปิดให้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมถึงแค่ 12.40 น. 1 วัน 1 ครั้งเท่านั้น

การเดินทาง 

  • นั่งรถบัสของหมู่บ้านคิตะยะมะ จากสถานี JR คุมะโนะชิ มาลงรถที่ “โอโทโระ โคเอน”

Share Your Thoughts