ทัวร์ต่างประเทศ ณ เมืองลาซา

Lhasa City

เมืองลาซาเป็นศูนย์กลางด้านพระพุทธศาสนาของทิเบตเมืองใหญ่สุดในเขตปกครองตนเองทิเบต ของสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย

Lhasa City

เมืองลาซาหนึ่งเมืองที่นักท่งเที่ยวที่ชอบทัวร์ต่างประเทศนิยมไปเทวร์มา เป็นเมืองหลวงที่สูงที่สุดในโลก กลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม คมนาคมและการท่องเที่ยว เป็นเขตปกครองตนเองของประเทศจีน มีเชื้อสายมาจากชาวอินเดีย ชาวทิเบต มีพระเป็นผู้นำของเขตปกครองพิเศษนี้

Lhasa City

อีกทั้งยังงดงามไปด้วยทิวทัศน์ วัดวาอาราม และวิถีชีวิตของผู้คนนับถือศาสนาพุทธนิกายตันตระยาน คล้ายกับประเทศภูฏาน สัมผัสกับมนตร์ขลังของสถาปัตยกรรมอันสวยงามบนยอดเขา ปลดปล่อยความคิด ให้จิตใจได้พักสงบอย่างแท้จริง  มีแม่น้ำลาซาซึ่งเป็นแควสายหนึ่งของแม่น้ำยาลูจัมโปทอดตัวไหลผ่าน เมืองที่สูงที่สุดในโลกแห่งนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,650 เมตร

 

Share Your Thoughts