เมืองอินน์สบรูค ที่ออสเตรีย

เมืองอินน์สบรูค

เมือง อินน์สบรูค เมืองหลวงของแคว้นทิโรล ซึ่งอยู่ในหุบเขาแอลป์ออสเตรีย การเดินทางก่อนจะถึงเมืองนี้ต้องผ่านเทือกเขาหลายลูก เมื่อเข้าไปใกล้ตัวเมืองจะมองเห็นตัวเมืองอยู่กลางหุบเขาชัดเจนมาก

 เมืองอินน์สบรูค

เมืองอินน์สบรูคมีอายุนานกว่า 2000 ปี เคยถูกครอบครองโดยชนเผ่าโรมัน และเป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมภาคเหนือกับภาคใต้ของยุโรปในยุคที่โรมันมีอำนาจ ในคริสตศตวรรษที่ 12 ได้มีการสร้างสะพานเชื่อมฝั่งทั้งสองของแม่น้ำอินน์ (Inn) ซึ่งไหลผ่านกลางเมือง สะพานนี้เองน่าจะเป็นที่มาของชื่อเมืองอินน์สบรูค (Innsbrucke คำว่า Brucke  แปลว่า “สะพาน”) เนื่องจากทำเลที่ตั้งของเมืองมีความงดงามอยู่กลางหุบเขา จึงทำให้เป็นเมืองโปรดของจักรพรรดิ จักรพรรดิจึงโปรดให้สร้างหลังคาทองขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับชมการแสดงต่างๆ ใจกลางเมืองอินสบรูคจึงมีหลังคาทองเป็นสัญญลักษณ์ หลังคาทองนี้มีหน้ามุขเป็นศิลปะโกธิคตอนปลาย ประดับด้วยทองแดงเคลือบ 2,657 ชิ้น เมื่อพวกเราไปถึงก็ไปชมจุดนี้ก่อน ปัจจุบันหลังคาทองกลายเป็นร้านค้า และบริเวณนี้ก็เป็นย่านการค้าที่มีผู้คนมากพอสมควร มีสินค้าประเภทเครื่องแก้วเจียรนัยที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ อาจารย์นฤดีจึงพาไปชมสินค้าในร้านนี้ ที่น่าสนใจคือมีคนไทยคอยต้อนรับให้คำแนะนำและให้เข้าห้องน้ำฟรี แต่ราคาของเครื่องแก้วเจียรนัยราคาแพงมาก ถึงแม้จะสวยงามและประณีตก็ตาม ใกล้ๆร้านนี้มีจิตรกรนำภาพมาวางขาย และรับเขียนภาพเหมือนให้ด้วย

Share Your Thoughts