โอกาสสินค้าไทยในตลาดญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

การขายสินค้าในต่างประเทศที่เป็นสินค้าของไทยยิ่งในญี่ปุ่นค่อนข้างจะมีสินค้าหลายอย่างด้วยกัน แต่สินค้าที่มีโอกาศขายดีที่สุดมีอะไรบ้างไปดูกัน

Tom Yam Kung (Shrimp's Spicy Soup) *** Local Caption *** ต้มยำกุ้ง

กลุ่มอาหาร 

  • ญี่ปุ่นยังต้องพึ่งพาการนำเข้าอาหารจากต่างประเทศ ทั้งอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง   ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูป  อาหารแปรรูป  อาหารกระป๋อง เครื่องปรุง  เครื่องดื่ม  น้ำผลไม้  ผลไม้ ผลไม้แปรรูป และขนมขบเคี้ยว เป็นต้น แต่ที่สำคัญและมีโอกาสขยายการส่งออกมาญี่ปุ่น คือ อาหารฮาลาล ซึ่งขณะนี้ในญี่ปุ่นกำลังเติบโต  ผู้ผลิตญี่ปุ่นต่างต้องการใบรับรองอาหารฮาลาลในแต่ละเมนูของตน ซึ่งการผลิตอาหารฮาลาลยังมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ผู้ผลิตจำเป็นต้องศึกษาวิธีการขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การผลิต การเก็บ และการขนส่งสินค้า ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของสินค้าอาหารฮาลาลของไทยที่มีความพร้อม และศักยภาพในการส่งออกมายังตลาดญี่ปุ่น นอกจากนั้น สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับอาหาร โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหาร ทั้งกระดาษและพลาสติก

กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์

  • ประเภทของที่ระลึกทั้งในร้านค้าปลีก และร้านขายของที่ระลึกตามสถานที่ท่องเที่ยว และสถานีรถไฟ  เครื่องประดับ ประเภทเครื่องเงิน หินสี และแก้วสี  ผลิตภัณฑ์สปา และของใช้ในโรงแรม    ที่พักสไตล์ญี่ปุ่น (Ruokan)  และสถานที่อาบน้ำแร่ (Onsen)   เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์เซรามิค เคหะสิ่งทอ ดอกไม้ประดิษฐ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร สำหรับโรงแรม และคอนโดมีเนียม และสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป เป็นต้น

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

กลุ่มวัสดุก่อสร้าง  

  • จากโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ สถานที่จัดประชุมนานาชาติ  สนามกีฬา อาคารที่พักนักกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการคมนาคมขนส่ง  นอกจากนั้น การบริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง คือ สถาปนิกและการออกแบบและวิศวกร เป็นต้น

Share Your Thoughts